Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016

Ομάδα Σχολής Γονέων
Η ομάδα σχολής γονέων είναι μια ομάδα με σταθερή σύσταση της οποίας τα μέλη συναντιούνται ανά τακτά διαστήματα, συνήθως για δύο ώρες κάθε 15 ημέρες. Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη δεσμεύονται για το σύνολο των συναντήσεων. Ο όρος «Σχολή Γονέων», πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων Μαρίας Χουρδάκη που ιδρύθηκε το 1962, ενώ στην πορεία χρησιμοποιήθηκε και από άλλους φορείς όπως το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Θα περιγράψω με συντομία τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας συμβουλευτικής γονέων, βασιζόμενη κυρίως στη φιλοσοφία, μεθοδολογία και πρακτική του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων, μιας και σε αυτό το φορέα έχω εκπαιδευτεί στο συντονισμό ανάλογων ομάδων.
Βασικοί σκοποί λειτουργίας του θεσμού των σχολών γονέων, είναι:
  • Η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας 
  • Η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του  
  • Η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού

Σε κάθε συνάντηση δουλεύουμε πάνω σε ένα θέμα. Το θέμα αυτό θα επιλέγεται από μια λίστα θεμάτων που καταρτίζει η ομάδα και την οποία εμπλουτίζω κι εγώ με τη σειρά μου, με θέματα που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για την κατανόηση των παιδιών μας όσο και την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Με βάση λοιπόν, ένα συγκεκριμένο θέμα, πραγματοποιείται μια μικρή εισήγηση από εμένα και θα ακολουθεί η επεξεργασία του θέματος από όλη την ομάδα. Πώς γίνεται αυτή η επεξεργασία; Με συζήτηση, με διάλογο, με ανταλλαγή απόψεων, με μοίρασμα εμπειριών, με το να μάθουμε να ακούμε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με το να μάθουμε να νοιαζόμαστε για αυτά που έχουν να πουν. Μέσα στο ομαδικό πλαίσιο, που σταδιακά παρέχει ασφάλεια και αίσθημα εμπιστοσύνης στα μέλη του,  κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, ν' ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων, να μοιραστεί στο βαθμό που επιθυμεί τις βιωματικές εμπειρίες του και τελικά, να ακούσει τις απόψεις της επιστήμης, δια μέσου του ειδικά εκπαιδευμένου συντονιστή – επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η ατμόσφαιρα, ο διάλογος, η δυναμική της ομάδας, επιτελούν αθόρυβα το έργο τους. Σταδιακά , τα μέλη της ομάδας μέσα από το διάλογο παρουσιάζουν τον προβληματισμό, τις απορίες, τις αντιρρήσεις τους και η συντονίστρια αξιοποιεί κατάλληλα τις ευκαιρίες αυτές για να οδηγήσει την ομάδα σε μια βαθύτερη διερεύνηση των πιο καίριων θεμάτων. Ο γονιός διευρύνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, διερευνά εναλλακτικούς δρόμους και καλείται, μέσα από μια διαδικασία ωρίμανσης, να επιλέξει τις καλύτερες λύσεις για τη δική του οικογένεια.

Η  Σχολή Γονέων είναι τόπος:
  • Πληροφόρησης, στοχασμού και εξέλιξης του γονέα 
  • Ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων 
  • Συνειδητοποίησης ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις και ο κάθε γονιός έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει 
  • Αναζήτησης νέων, πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων 
  • Συνάντησης, επικοινωνίας, έκφρασης συναισθημάτων και τελικά ενδυνάμωσης του γονεϊκού ρόλου

 Η  δράση της Σχολής Γονέων συνίσταται σε δύο βασικές λειτουργίες: ενημέρωση και διαμόρφωση-διαφοροποίηση, η μία στενά συνδεδεμένη με την άλλη. Η ενημέρωση (information) θέτει με τα διάφορα μέσα διάδοσης στη διάθεση του κοινού τις μελέτες, τις έρευνες, περασμένες και πρόσφατες, της οικογενειακής ψυχολογίας. Η διαμόρφωση - διαφοροποίηση (formation) της στάσης και της συμπεριφοράς του γονιού, στοχεύουν  σε μία προσωπική αναζήτηση. Οι σχολές γονέων αποσκοπούν τελικά στην ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου.  Οι συναντήσεις της ομάδας συμβουλευτικής γονέων περιλαμβάνουν κατά περίπτωση και βιωματικό μέρος, το οποίο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εμπέδωση των γνωστικών πληροφοριών, στην εμπειρική μάθηση και στη βαθύτερη κατανόηση ορισμένων ζητημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου