Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Ομάδα συμβουλευτικής γονέωνΗ ομάδα συμβουλευτικής γονέων είναι μια ομάδα γονέων με σταθερή σύσταση της οποίας τα μέλη συναντιούνται ανά τακτά διαστήματα, συνήθως ανά μία ή δύο εβδομάδες. Ο όρος «Σχολή Γονέων», πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων Μαρίας Χουρδάκη που ιδρύθηκε το 1962, ενώ στην πορεία χρησιμοποιήθηκε και από άλλους φορείς όπως το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).
Θα περιγράψω με συντομία τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας συμβουλευτικής γονέων, βασιζόμενη κυρίως στη φιλοσοφία, μεθοδολογία και πρακτική του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων, μιας και σε αυτό το φορέα έχω εκπαιδευτεί στο συντονισμό ανάλογων ομάδων.
Βασικοί σκοποί λειτουργίας του θεσμού των σχολών γονέων, είναι:

 • Η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας 
 • Η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του 
 • Η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού

Μέσα στο ομαδικό πλαίσιο, που σταδιακά παρέχει ασφάλεια και αίσθημα εμπιστοσύνης στα μέλη του,  κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει την οπτική των άλλων γονέων, να μοιραστεί στο βαθμό που επιθυμεί τις βιωματικές εμπειρίες του και τελικά, να ακούσει τις απόψεις της επιστήμης, δια μέσου του ειδικά εκπαιδευμένου συντονιστή – επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η ατμόσφαιρα, ο διάλογος, η δυναμική της ομάδας, επιτελούν αθόρυβα το έργο τους. Ο γονιός διευρύνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, διερευνά εναλλακτικούς δρόμους και καλείται, μέσα από μια διαδικασία ωρίμανσης, να επιλέξει τις καλύτερες λύσεις για τη δική του οικογένεια.
Η  Σχολή Γονέων είναι τόπος:

 • Πληροφόρησης, στοχασμού και εξέλιξης του γονέα 
 • Ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων 
 • Συνειδητοποίησης ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις και ο κάθε γονιός έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει 
 • Αναζήτησης νέων, πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων 
 • Συνάντησης, επικοινωνίας, έκφρασης συναισθημάτων και τελικά ενδυνάμωσης του γονεϊκού ρόλου

Η θεματολογία προς συζήτηση και επεξεργασία συνδιαμορφώνεται από την συντονίστρια και τα μέλη. Τα θέματα ποικίλουν ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών των μελών και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ομάδας.
Ενδεικτικά, αναφέρω ορισμένα από τα δημοφιλέστερα θέματα:
 • Στάδια ψυχοκινητικής εξέλιξης και ανάπτυξης παιδιού και εφήβου 
 • Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης, ανάπτυξης και προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού 
 • Όρια, συνεργασία στην οικογένεια, διαχείριση κρίσεων 
 • Δύσκολες συμπεριφορές παιδιών, όπως ψέματα, επιθετικότητα, κρίσεις θυμού, ανάρμοστο λεξιλόγιο, κ.ά. 
 • Σχολική ζωή και ένταξη, σχέσεις της οικογένειας με το σχολικό περιβάλλον, σχολική φοβία, σχολικός εκφοβισμός, μαθησιακές δυσκολίες 
 • Σχέσεις των παιδιών με αδέλφια, φίλους, συνομηλίκους 
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση – πρόληψη σεξουαλικής παρενόχλησης 
 • Διαχείριση των νέων τεχνολογιών
Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η ανάγκη των ανθρώπων γενικότερα και των γονιών ειδικότερα, να συναντηθούν, να μοιραστούν και να αλληλοστηριχτούν, είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή. Η ενεργή συμμετοχή στην ανατροφή των παιδιών μας και η προσπάθεια αυτοβελτίωσης, εξαρτώνται από τη δική μας κινητοποίηση και πρωτοβουλία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου